- Grundläggare, Grundbyggare och materialpaket

Archive for the ‘byggtermer’ Category

Friggebodsgrund av lekablock, sten och plintar

Vilken grund ska man använda för friggebodar. Friggebodar har använts i 100 tals år och då har man inte använt annat än stenar. Det som hänt senaste tiden är givetvis att kraven på värmeisolering ökat. Vill du se en värmeisolerad husgrund så finns det idag enklare lösningar […]

Read more

Priset på en husgrund

Priset på husgrunder beror på många parametrar. En husgrund består av armering, cellplast (markisolering och grundisolering), grundelement (även kallat kantelement) och betong. Betong är den överlägset vanligaste basen i en husgrund när man bygger ett hus. Vissa hus är byggda på en betongplatta som har en dubbel […]

Read more

Husgrunden-hindra fuktproblem

Fuktproblem är de mest svårhanterade och samtidigt de vanligaste problemen man har i hus idag. Listan över fuktproblem kan göras hur lång som helst. För att förstå hur dessa problem uppstår och hur fukt påverkar en byggnad så behöver man veta lite om grundläggande mekanik om hur […]

Read more

Husgrund som isolerar

Källa: Tjällden AB Isolering är en självklarhet för många idag. Men inte för vissa grundläggningstyper. Plintgrunden exempelvis kräver mycket isolering underifrån för att få samma isolerande effekt som en platta på mark. Marken isolerar Marken i sig isolerar. En bit ner i marken är det inte kallare […]

Read more

Dränering och bortforsling av vatten i ledningar

När man bygger sin husgrund är dränering a och o. Med en bra utförd dränering kan man undvika många framtida fuktproblem. Vattnet som ska forslas bort kan komma uppifrån i form av nederbörd (regn och snö) eller underifrån (grundvatten). För att uppnå optimal dräneringskonstruktion måste båda dessa […]

Read more

Grundläggningsdjup viktigt – undvik sättningar

Grundläggningsdjup är viktigt i Sverige. Detta eftersom vi har stränga vintrar och tjäle uppstår när vattnet i marken expanderar. Det finns många olika definitioner av grundläggningsdjup. En definition är avståndet mellan marknivån och undersidan på husgrunden. Om man dessutom har ett lager med ett material som är […]

Read more

Kompensationsgrundläggning

Vi har i tidigare artiklar avlagt olika grundläggningsmetoder. Dels pålning som används som stöd vid grundläggning på mark med dålig bärighet, dels grundläggning på mer normal mark där bärigheten är hög. Idag avhandlar vi ett grundläggningssätt som blivit allt vanligare – kompensationsgrundläggning. Många hus med platta på […]

Read more

Grundläggning på normal mark

Idag har man byggt på så många av de tillgängliga tomterna att det är svårt att hitta tomter med bra markförhållanden. Helt klart är att man önskar att anlägga en husgrund med så kallad fast grundläggning. Då kan husgrunden vila på någonting som stödjer upp hela konstruktionen […]

Read more