- Grundläggare, Grundbyggare och materialpaket

Priset på en husgrund

husgrund

Priset på husgrunder beror på många parametrar. En husgrund består av armering, cellplast (markisolering och grundisolering), grundelement (även kallat kantelement) och betong. Betong är den överlägset vanligaste basen i en husgrund när man bygger ett hus. Vissa hus är byggda på en betongplatta som har en dubbel funktion. Betongplattan fungera både som golvet i ditt hus och som husgrund på samma gång.

De byggnader som inte använder platta på mark använder till viss del balkar eller andra typer av grundlösningar som bygger upp det som kan kallas för krypgrund. Då är det viktigt att man har balkar som går under väggar och andra punktlaster som t.ex. i mitten av huset. Den nedre delen av husgrunden som ligger under frost linjen är oftast större än grundmuren. Det gör att tyngden från huset bärs upp på ett bra sätt och fördelas ut jämnt i husgrunden så rörelser i husgrunden jämnas ut och undviks så gått det går.

Jobbet den dyra delen

Den dyra delen av en husgrund är arbetskostnaden. Här kommer vi över tid att redovisa en kalkylator för hur denna räknas ut.

Comments are closed.