- Grundläggare, Grundbyggare och materialpaket

Vanliga fel när man ska gjuta en betongplatta

Att gjuta en betongplatta kan tyckas vara en av de mer enkla arbeten som du utför för att exempelvis lägga en husgrund. Men det finns flera saker som kan gå fel kring gjutningsprocessen. Vi beskriver de vanligaste felen vid gjutning och hur du lättast undviker dem.

Stabila kantelement är viktiga då kantelement lätt lägger sig vid grundgjutningen
När man gjuter en betongplatta så använder många en betongbil som kommer och flyter ut betongen. Det är ett vanligt nybörjarfel att man underskattar kraften i betongen. Den trycker med en stor kraft ut mot kantelementen och därmed får dessa en påfrestning vilket kan få dem att lägga sig ner om man inte återfyllt med dränerande material mot kantelementen.

Bristande cementblandning
Ett av de största misstagen du kan göra är att gjuta med en bristande cementblandning. Om du använder för mycket vatten eller för mycket cement, kommer blandningen få fel egenskaper och inte verka som den ska. Det kan ge en betongplatta som utvecklar sprickor och bidrar till att försvaga byggkonstruktionen på huset. För att få en solid grund måste du använda de utsatta måtten enligt instruktionerna på betongsäcken. Det brukar innebära att andelen sand är dubbelt så stor som andelen cement. Andelen vatten brukar vanligtvis vara 55 procent av andelen cement. Tänk dock på att omständigheter som graden av fuktighet i luften kan påverka slutresultatet av cementblandningen.

Ingen förstärkning
Betong är ett ganska starkt och tåligt material, men för att det ska få rätt dragfasthet och styrka kräver det förstärkning. Ett misstag när man gjuter platta är därför att använda för lite förstärkning, eller ingen förstärkning alls, till cementblandningen. Då kan du räkna med att betongen inte kommer att hålla flera år utan sprickor. För att få rätt förstärkning bör du blanda i fiber från plast, glas eller metall i cementblandningen innan du gjuter plattan. Betongen hårdnar kring dessa fiber och bildar ett mycket slitstarkt material. Du kan också förstärka plattan ytterligare genom att placera armeringsnät i området där du vill gjuta och sedan fylla på med cementen .

Cellplast och markisolering som flyter upp
Vid själva grundläggningen är det viktigt att man har förankrat sin cellplast ordentligt med cellplastspik och andra tillbehör så man inte får den effekten att cellplasten flyter upp när man gjuter betongen.
Kantelementen kan också ramla utåt om man inte har återfyllt med massor så att kantelementen stöttar upp konstruktionen utan faller neråt. Markisoleringens pris beror väldigt mycket på kvalitet på cellplasten och olika typer av cellplast väger olika och har olika egenskaper, bla så flyter lättare cellplast enklare än lite tyngre.

Felplacering av armering
Medan armeringsnät också är bra att använda vid gjutning av betongplatta, i synnerhet när du ska lägga husgrund, kan det också gå snett när du ska placera ut armeringen. För att armering ska vara effektivt och göra nytta, måste den placeras ut i mitten av betongplattan. För att detta ska fungera måste du först fylla upp till hälften med cement och därefter placera ut armeringen. Sedan fyller du hela området med cement. En god tumregel är att först använda lite mer än hälften av all cement och lägga ut armeringen, för att därefter fylla på med resterande cement som täcker armeringen. Genom att använda lite mer cement i början kan du kompensera för det faktum att armeringen sjunker ner en aning när den läggs ut.

Stelningstiden är för kort
När du gjuter en betongplatta, eller oavsett vilken cementprodukt du arbetar med, måste du se till att det finns tillräckligt med tid för betongen att hinna stelna. Detta är speciellt viktigt om du vill kunna gå på den eller ställa ut möbler på plattan. Det spelar till och med roll om du planerar att måla plattan när gjutningen är klar. Betong stelnar i regel på mellan 24 och 48 timmar, men kommer inte att vara fullständigt stel för att du ska kunna gå på eller använda den, förrän det har gått upp till en vecka. Tiden det tar för en nygjuten betongplatta att stelna beror också mycket på temperatur och luftfuktighet. Med andra är det ett stort misstag att gjuta färdigt en betongplatta och sedan inse att du inte hinner låta en hel vecka gå innan du måste börja använda den. Tänk också på att det kan vara bra att täcka över den nygjutna plattan med en presenning medan den torkar och stelnar, speciellt om det är varmt ute, så att inte fukten avdunstar från cementblandningen.

Bristande cementform
När du gjuter en betongplatta måste du använda en cementform, som i vanliga fall består av en ihopspikad träram. Formen förhindrar cementen att läcka ut på marken eller i trädgården, utanför det område där du ska gjuta plattan. Att spika ihop en sådan träram är ingen svår sak, men att sedan bara placera ut den inom det bestämda området räcker inte alltid. För att använda cementform på rätt sätt bör du först gräva ut en mindre ränna, som träramen sedan kan placeras i, och sedan fylla igen med jord. Detta är det mest effektiva sättet att förhindra läckor från ramen.

Comments are closed.