- Grundläggare, Grundbyggare och materialpaket

Hur gör man för att gjuta betongplatta till befintlig platta?


Ditt hus står på en betongplatta gjuten med kantelement, men du vill utöka och bygga till huset med ytterligare en betongplatta. Kanske ett nytt garage, ett större källarutrymme eller rentav ett andra garage. Hur går du till väga för att gjuta en betongplatta till en befintlig platta?

Det kan finnas en mängd olika anledningar till att du vill gjuta en ny betongplatta till en befintlig platta. En anledning kan vara tillbyggnad till huset eller garaget, exempelvis ett nytt garage eller ett nytt utrymme för förvaring. En annan anledning kan vara att du vill utöka ett redan existerande utrymme, kanske ett källarrum eller större utrymme i garaget. Oavsett varför du vill genomföra projektet kvarstår frågan hur du egentligen bör gå till väga. Det första och kanske mest uppenbara problemet i sammanhanget är: Ska jag gjuta ihop plattorna eller hålla dem åtskilda från varandra?

Priser på arbete och material

Det är bra att förstå konceptet kring att gjuta en betongplatta när man ska förstå vad som kostar. Det är både arbetskostnaderna och byggmaterial som kostar.
Läs vår artikel om pris på husgrund här.

Sammanfoga inte plattorna

Svaret på den frågan är det senare. Två betongplattor bör i regel inte sammanfogas eller gjutas samman. Detta beror på flera saker. En nygjuten plattan kommer att röra sig en aning och sjunka ett par millimeter under stelningstiden och behöver eget utrymme att förhårdna på sitt eget sätt. Om sättningar uppstår i marken kan plattan i framtiden komma att flyttas eller röra på sig, vilket kan orsaka ännu större skador om plattorna har gjutits samman. Om det blir tjäle i marken kan detta även påverka plattorna och deras stabilitet. Varje platta ska helt enkelt leva sitt eget liv.

Du bör alltså gjuta den nya plattan för sig. Trots det finns det ett par saker att ta hänsyn till när du förbereder och genomför gjutningen. När du anlägger husgrunden till plattan gör du som vanligt ? schakta ut jorden, täck över med fiberduk, lägg ut åtminstone 10 centimeter singel eller makadam, täck över med 30 centimeter cellplastisolering och gjut sedan plattan. Om du ska ha golvvärme går det i och för sig bra att dubba in den i plattan efter gjutning och därefter flytspackla, men det är rekommenderat att istället gjuta in golvvärmen i betongen under gjutning.

Foga mellan plattorna

I sådana fall kommer du att behöva göra en mjukfog eller rörelsefog mellan plattorna. För att plattorna ska kunna leva sina egna liv bör du först lägga in en tre centimeter tjock markskiva mellan den gamla och nya plattan. Därefter kan du lägga på en mjukfog runt den nya plattan genom att sättlimma tunn cellplast på en centimeter runt plattans ytterkanter där du ska gjuta. Detta gör att den nya plattans kanter inte kommer att sitta fast direkt mot den befintliga plattan.

När den nygjutna plattan har hårdnat kan du skrapa bort ett par centimeter längs kanterna och fylla på med elastisk byggfog . På så sätt kan du förhindra att eventuell radongas sipprar upp ur kanterna. Det är viktigt att du låter göra radonmätningar runt plattan för att kontrollera att värdena inte är för höga. Om du redan innan gjutning upptäcker höga radonvärden kan du lägga diffusionstät plast mellan cellplastlagren.

Comments are closed.